Easiest Way to Cook Delicious Bún riêu

Bún riêu. Bún riêu is another very popular and flavor-packed Vietnamese rice noodle soup, with soup flavored with tomatoes, shrimp paste, fish sauce and a meat broth. In a serving bowl, arrange cooked noodles then ladle over the It's very popular addition to Bun Rieu! How to prepare blood cube, please check out Bun.

Bún riêu Bún riêu cua (Vietnamese Crab Noodle Soup) là món ăn đặc biệt quen thuộc đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc, với vị ngon đậm đà của cua. Bun rieu (bún riêu) is a Vietnamese crab based soup noodle dish. There are a few different types of bun rieu, but I had bun rieu cua, the version with crab, tomatoes, pork, and some pieces of tofu as. You can cook Bún riêu using 25 ingredients and 12 steps. Here is how you cook that.

Ingredients of Bún riêu

 1. You need of Bún riêu.
 2. You need 10 of pork back bones.
 3. Prepare 1 bunch of dried shrimps.
 4. It's 1 bunch of dried scallops.
 5. Prepare 20 of roma tomatoes.
 6. It's 1 packages of rice vermicelli (bún).
 7. Prepare 1 tbsp of fish sauce.
 8. It's 1 packages of tofu puffs.
 9. Prepare 1 packages of mixed Viet veggies.
 10. You need 1 packages of basil.
 11. You need 1/4 lb of bean sprout.
 12. You need 2 packages of Viet ham.
 13. Prepare 2 small of cube ice (rock) sugar.
 14. It's 1 tsp of tamarind soup mix.
 15. You need 1 tbsp of shrimp sauce.
 16. You need 1 tsp of salt.
 17. Prepare 1 tbsp of chicken powder.
 18. Prepare of Egg steamed pork.
 19. It's 1 lb of ground pork.
 20. Prepare 1 tbsp of vegetable oil.
 21. You need 1 can of minced crab meat in spices (160 grams).
 22. It's 3 tsp of chicken powder.
 23. It's 3 tsp of black pepper.
 24. Prepare 1/2 tbsp of sugar.
 25. Prepare 6 of eggs.

Trong các món ăn miền Bắc, bún riêu cua là món ăn ngon có vị riêng từ cua, thơm mùi mắm tôm, cùng nước dùng chua ngọt thanh thanh rất thích hợp với những ngày hè nóng nực. Kết quả tìm kiếm cho bún riêu chay. Bun Rieu Cua (Vietnamese Crab Noodle Soup Recipe). Bún Riêu TV ra đời như một bông hoa nhỏ góp vào cuộc sống này thêm chút yêu thương.

Bún riêu step by step

 1. Defrost bones and ground pork.
 2. Wash dried shrimp and dried scallops.
 3. Boil pot of water with pork bones, remove bones and wash, then put in new pot of water with dried shrimp, dried scallops and a few cut up tomatoes.
 4. Reduce heat to 3 heat once boiling, heat for 90 minutes and remove surface oil.
 5. Take out bones and add remaining tomatoes.
 6. Increase heat, add shrimp sauce, tamarind soup mix, chicken powder, ice sugar, salt and fish sauce. Top off pot with water.
 7. Wash tofu puffs with hot water, put in pot and cook, then remove. Reduce heat.
 8. Cook rice vermicelli separately as directed by package.
 9. Cook fish tofu.
 10. Wash bean sprout, Vietnamese vegetables, basil, slice Vietnamese ham.
 11. Pour oil in plate and add minced crab meat with spices, ground pork and eggs.
 12. Add chicken powder, black pepper and sugar. Mix well and steam for 23 minutes at high heat.

Bún riêu cua là món bún quen thuộc có nguồn gốc từ miền Bắc. Nguyên liệu chính của món bún này là cua đồng - một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, thường góp mặt trong những bữa ăn. Bún riêu cua là một món ăn truyền thống Việt Nam được biết đến rộng rãi trong nước và quốc tế. Món ăn này gồm bún (bún rối hoặc bún lá) và 'riêu cua'. Riêu cua là canh chua được nấu từ gạch cua, thịt cua giã và lọc cùng với quả dọc, cà chua, mỡ nước, giấm bỗng, nước mắm, muối, hành hoa.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Easiest Way to Cook Delicious Bún riêu"

Post a Comment